Documentatie van Cultureel Erfgoed in juridisch perspectief/ druk 1

Documentatie van Cultureel Erfgoed in juridisch perspectief/ druk 1

  Mediumsoort
  Boek
  ISBN
  9789086920280
  Verschijningsdatum
  Uitgever
  deLex B.V.
  Aantal pagina's
  141
  Hoogte
  248
  Breedte
  167
  Bestelnummer
  2024652210
  NUR code
  822

  Uitgeversinformatie

  Musea, bibliotheken en archieven maken meer en meer gebruik van digitale technologie bij de documentatie, onderzoek en openbaarmaking van hun collecties. De internationale en Europese wetgeving stimuleert nationale erfgoedinstellingen de collecties digitaal toegankelijk te maken.
  Dit vormt een belangrijke ondersteuning voor uitwisseling van kennis en informatie over materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Daarnaast worden erfgoedinstellingen in toenemende mate geacht nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. De ontwikkelingen in de markt, zoals bijvoorbeeld in het Google Book project, laten zien dat in de toekomst het aanbod en de vraag naar digitalisering van cultuurgoederen zal toenemen. Deze bundel geeft een introductie van de juridische aspecten die een rol spelen bij het digitaliseren van erfgoed collecties in Nederland en Indonesië. Na een algemeen inleidend hoofdstuk over de context van internationale en Europese regelgeving ten aanzien van de bescherming van cultuuruitingen, wordt in volgende hoofdstukken ingegaan op de auteursrechtelijke aspecten, met daarbij voorbeelden uit de praktijk van het documenteren van cultureel erfgoed.