Dichterbij : wegen en overwegen in het sociaal werk

Dichterbij : wegen en overwegen in het sociaal werk

Recensie

De invoering van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) luidde een nieuw tijdperk in van denken en handelen in de sociale sector. De komende jaren wordt het beleid en de uitvoering van belangrijke sectoren als jeugdzorg gedecentraliseerd van rijk naar gemeenten. Deze beweging gaat veelal gepaard met bezuinigingen. Inmiddels verschuift het denken over wat de overheid vermag om mensen sociale zekerheid/veiligheid te bieden: van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Dit boek biedt een methodiek die de kracht en vaardigheden van (groepen) burgers en van professionals versterkt om effectief in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen. Het bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft de methodiek en plaatst deze in de maatschappelijke context. Het tweede deel bespreekt een aantal concepten die de methodiek schragen, zoals 'empowerment' en 'online hulpverlening'. Het derde deel richt zich op concrete gereedschappen om de methodiek in praktijk te brengen. Voor een deel zijn die te vinden in het boek; een website (met toegangscode in het boek) completeert het geheel. Belangrijk voor professionals en betrokken burgers. Belangrijk, actueel boek. In de NBD Biblion-uitvoering blijft de toegangscode (tegenover het titelblad) zichtbaar.

G. Kruis

Uitgeversinformatie

Stelselwijzigingen binnen zorg en welzijn hebben voor het werk van (toekomstige) sociale professionals ingrijpende gevolgen. Vanuit de inzet van eigen kracht en het netwerk van de clint, werkt de nieuwe sociale professional outreachend, teamgericht en dicht bij de burger aan passende maatschappelijke ondersteuning.

DICHTERBIJ is de naam van de methodiek die de startfase van hulp- en dienstverlening n het vervolg ondersteunt. Hiervoor is een praktijktheorie uitgewerkt waarvan een praktisch handelingsmodel afgeleid is. In dit handelingsmodel komt de samenhang tussen beroepshouding, activiteiten en een reeks van technieken tot uitdrukking. Globaal draait het in elk contact met de clint om een aantal kernvragen: Hoe staat de situatie ervoor? Welke oplossingen dienen zich aan? Wat is de beste stap die we kunnen zetten? En hoe reageert de clint en/of het clintsysteem op deze aanpak? Allerhande hulpmiddelen ondersteunen de werkwijze. Door het flexibel kiezen en inzetten van deze hulpmiddelen krijgen sociale professionals optimaal de ruimte om datgene te doen wat zij op dat moment in afstemming met hun clint als het meest zinvol ervaren.

DICHTERBIJ is bedoeld voor studenten van sociale studies zoals MWD, SPH, CMV, pedagogiek en Social Work. Maar ook voor sociale professionals biedt de uitgave veel nieuwe informatie.

Levertijd onbekend

Productspecificaties

Categorie
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
752
Materiaalsoort
ISBN
9789046903827
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2013
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
184 pagina's
Hoogte
239
Breedte
170
Aantal banden
1
Bestelnummer
2013281868