De sunde fan Haitze Holwerda : roman

De sunde fan Haitze Holwerda : roman

Aanschafinformatie

Dit boek behoort tot de Friese klassieken. De 1e druk verscheen in 1938; in die tijd werden voor de hooioogst tijdelijke arbeiders voor een aantal weken ingehuurd. Een onbuigzame, rechtlijnig-christelijke boer krijgt ruzie met zijn tijdelijke, vrijpostige arbeiders over hun loon. Na innerlijke worsteling, waarbij gierigheid en rechtvaardigheidsgevoel om de voorrang strijden, komt de boer tot inkeer en besluit de eisen in te willigen; voor hij tot uitbetaling komt wordt hij echter door de bliksem getroffen. Deze druk is in de nieuwe spelling; een Nederlandse vertaling verscheen in 1950: 'De zonde van H.H.'. Heruitgave in de reeks 'Nije Biblioteek'. Paperback, normale, ouderwetse druk.

Uitgeversinformatie

Dit boek spilet om 1900 hinne. Haitze Holwerda hat trije seizoensarbeiders fan It Bilt ynhierd foar de ngetiid. It akkordearret net tusken harren. Holwerda fynt de mannen te mlryp en te selsbewust. Geandewei ntjout him in machtsstriid, dr't de boer slach op slach yn ferliest. As it wurk earder dien is as foarsjoen jout er de Bilkerts dien, tsjin de fspraken yn. It konflikt rint heech op. By einsluten moat de greidboer belies jaan en komt er ta ynkear. Hy docht net allinne de arbeiders rjocht, mar fersoenet him ek mei syn God.

Van Houten syn iennichste roman is in begryp yn de Fryske literatuer. It boek ferskynde foar it earst yn 1938 en belibbe in tsiende druk yn 1991. Dizze alfte printing is de wertjefte fan de njoggende printing t 1983.

Winkelprijs € 14,22 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
301
Materiaalsoort
Reeks/Serie
Nije biblioteek
ISBN
9789089541659
Taal
Editie / Druk
11e print
Jaar van uitgave
2010
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
156 p
Hoogte
211
Breedte
140
Aantal banden
1
Bestelnummer
2010155728