De morele intuitie van kinderen : respect en verantwoordelijkheid, vrijheid en geweten

De morele intuitie van kinderen : respect en verantwoordelijkheid, vrijheid en geweten

Recensie

Dit is de derde druk van dit boek; een volledig herziene en fors uitgebreide herdruk volgens de intro. Dat is inderdaad merkbaar aan enkele nieuwe onderwerpen over onder meer het vluchtelingenleven en -beleid in Nederland. Het is een studieboek en overwegend niet in eenvoudige of prettig leesbare stijl geschreven. De auteur schrijft duidelijk voor zeer ontwikkelde mensen. Dat hij ook wijsgerig geschoold is, blijkt vooral door de talloze verwijzingen naar uitspraken van filosofen, vooral die uit de soms ver verleden tijd. Dat vraagt een forse belezenheid van de lezers. Het boek zal hierdoor en door het gebruik van nogal eens vergaande vaktaal toch grotendeels ontoegankelijk zijn voor de meeste ouders, die de auteur toch ook als zijn lezers wil zien. Vervanging aangeraden.

T. van Oirschot-Sparla

Uitgeversinformatie

Eerlijk delen. De waarheid spreken. Tegen je verlies kunnen. Met de gevoelens van anderen rekening houden.

Welke morele waarden zijn van fundamenteel belang om een vitale, rechtvaardige en vrije samenleving mogelijk te maken? Hoe brengen we kinderen deze waarden zo bij dat ze een leven lang daar vorm aan willen blijven geven? Wat is de rol van emoties?

In 'De morele intutie van kinderen' verbindt Tom Kroon inzichten uit de ethiek met gegevens uit de ontwikkelingspsychologie en plaatst deze in een pedagogisch kader. Belangrijke waarden komen aan bod, zoals fatsoen en rechtvaardigheid, vrijheid en tolerantie. Naast onmisbare persoons- en burgerschapswaarden worden de daartoe noodzakelijke gezindheden (deugden) aan de orde gesteld. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan de ontwikkeling van het empathisch vermogen, het cultiveren van gevoelens als compassie, verontwaardiging en spijt en de betekenis van disciplineren.

De auteur wijst ook op het belang van een gezond geweten voor de vrije en verantwoordelijke mens. In het slothoofdstuk komen in vogelvlucht enkele grenzen aan bod waar opvoeders door de moderne samenleving en door de specifieke aanleg van sommige kinderen op stuiten. Tom Kroon geeft tal van adviezen voor (aanstaande) (ped)agogische hulpverleners, werkers in het onderwijs, het vormingswerk en het jeugdwerk en genteresseerde ouders. Daarnaast verdiept hij met dit boek het (ped)agogisch inzicht.
Winkelprijs € 23,85 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
432.1 - Bijzondere onderwerpen
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
847
Materiaalsoort
ISBN
9789088505324
Taal
Editie / Druk
Derde, volledig herziene dru
Jaar van uitgave
2014
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
246 pagina's
Hoogte
240
Breedte
170
Aantal banden
1
Bestelnummer
2014160891