De helende kracht van familierelaties : de vier fasen van de bloedcyclus geopenbaard door Maria en Jozef, Maria Magdalena en Jezus

De helende kracht van familierelaties : de vier fasen van de bloedcyclus geopenbaard door Maria en Jozef, Maria Magdalena en Jezus

Recensie

In het voortdurend proces van de spirituele zoektocht van de mens op aarde maakt de ziel daar onmiskenbaar deel van uit. Als vertegenwoordiger van het hoger bewustzijn verbindt de ziel de persoonlijkheid van de mens met de goddelijke bron. De ziel maakt daarbij gebruik van incarnatievragen die gezamenlijk de zielenlijn vormen. Met het kruisen van de zielenlijn met de familielijn ontstaat een bewustzijnsverbinding met de familie waarbinnen je incarneert. De ziel bepaalt de omstandigheden van je geboorte maar ook je verhouding tot je naaste bloedverwanten. Dit is een relatie die over de dood heengaat en vele generaties blijft bestaan. Het helpt de mens het bewustzijn te ontwikkelen en antwoorden te vinden op incarnatievragen. In het doorlopen van deze bloedcyclus krijgen de relaties tussen kind en ouder een nadere beschouwing om uiteindelijk te eindigen met de laatste fase en afscheid te nemen van het fysiek verblijf op aarde. Er zijn openbaringen, proclamaties, meditaties, oefeningen, zegeningen en gebeden opgenomen, die door Gabriela gechannneld zijn en afkomstig zijn van Jozef, Maria, Jezus en Maria Magdalena. Bevat een inhoudsopgave, inleiding, voor- en nawoord.

J.L. Meuleman

Uitgeversinformatie

Wat is je incarnatievraag? Hoe ziet het pad van je Ziel eruit? Waarom ben je genteresseerd in de familie waarin je geboren wenste te worden? Allemaal vragen die aan de orde komen in De Helende Kracht van Familierelaties waarin Maria en Jozef, Maria Magdalena en Jezus hun hedendaagse leringen aan de mensheid aanbieden. Het is het zesde boek van het medium Gabriela Gaastra-Levin en haar echtgenoot, Reint Gaastra waarin zij met de spirituele meesters samenwerken. De spirituele meesters doen uit de doeken dat de mens zijn eigen ouders, zijn eigen familie en zijn eigen geboorteomstandigheden uitkiest. Ze laten zien dat je persoonlijke vraagstukken perfect tot uitwerking komen binnen de familie waarin je geboren wordt.


Winkelprijs € 11,88 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
420 - Occulte wetenschappen
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
728
Materiaalsoort
ISBN
9789080747807
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2010
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
312 p
Hoogte
240
Breedte
171
Aantal banden
1
Bestelnummer
2010171555