De geschiedenis van het liberalisme

De geschiedenis van het liberalisme

Recensie

Het oeuvre aan politiek geladen publicaties van moraalwetenschapper Dirk Verhofstadt (1955) is omvangrijk. In 2015 verscheen van hem niet alleen 'De liberale canon', maar tevens een boeiend nawoord in het boek 'Liberalisme' van de Amerikaanse journalist Edmund Fawcett. Verhofstadt weet zichzelf te overtreffen met dit boek over de geschiedenis van, wat hij noemt: 'de eerste ideologische stroming in de moderne geschiedenis'. In heldere taal schetst hij de bronnen waaruit het liberalisme is voortgekomen. Dat begint al in de klassieke oudheid, in het Athene van de vijfde eeuw voor onze tijdrekening, met de grafrede van Pericles. Hij beschrijft de talloze ontwikkelingen in de wereld waarbij de vrijheden van burgers steeds meer centraal kwamen te staan. Tegenstanders bij deze ontwikkelingen waren communisten, fascisten, extreme religies en, in de huidige tijd, populisten, radicale moslims en nationalisten. Met de praktijkvoorbeelden, citaten en twaalf speerpunten concludeert de auteur met overtuiging dat liberalisme de enige weg is naar vrijheid, welvaart en wereldvrede. Een imposant boek, boeiend voor iedereen met maatschappelijke belangstelling.

Haaije Jansen

Uitgeversinformatie

Dirk Verhofstadt beschrijft het ontstaan van de eerste liberale partijen in de wereld, de gestage opmars van het liberale denken in de negentiende eeuw met de afschaffing van de slavernij als hoogtepunt, maar ook de ondergang van de liberale democratien tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw door het communisme, fascisme en nazisme. In 1947 kwamen liberale vertegenwoordigers uit de hele wereld bijeen in Oxford en stichtten er de Liberale Internationale. In datzelfde jaar werd ook de Mont Plerin Society opgericht. Ze zorgden voor een heropleving van het liberalisme tijdens de periode van de Koude Oorlog, de dekolonisatie en de golden sixties. Vanaf de jaren tachtig was het liberalisme bijzonder succesvol met de val van de Berlijnse Muur en de ineenstorting van het communisme als hoogtepunt. Rond het jaar 2000 waren er een record aantal liberale democratien en leek de strijd tussen de ideologien voorbij. Het voorbije decennium staat het liberalisme echterweer onder druk door de opkomst van het islamisme, nationalisme en populisme.
Winkelprijs € 22,93 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
331.25 - Liberalisme
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
680
Materiaalsoort
ISBN
9789089246028
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2017
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
552 pagina's
Hoogte
235
Breedte
155
Aantal banden
1
Bestelnummer
2017263720