De eeuwige ordening : mythologie en religie in het oude Noord-Europa

De eeuwige ordening : mythologie en religie in het oude Noord-Europa

Recensie

Dit boek gaat diep in op de mythologie en de religie van de Germanen, zoals die bekend zijn geworden uit vondsten, afbeeldingen, de IJslandse saga's en de berichten van christelijke monniken. Bij mythologie wordt ingegaan op de verhalen over de schepping, de goden en hun ondergang. Onder religie vallen de riten en gebruiken, de voorouderverering en de offers, de Trojaburchten (labyrinthen), de wedrennen en de rol van zieneressen. Dit alles wordt steeds geplaatst tegen de achtergrond van de Indo-Europese godenwereld, de toponymie en de etymologie. Ondanks het karakter van de stof is het boek helder geschreven. Voor genteresseerden een zeer boeiend boek met functionele zwart-witillustraties, bijlagen, een uitgebreide literatuuropgave en een goed register. Ongewijzigde herdruk.

Uitgeversinformatie

Aan de godenhemel van de Edda moet men niet de religie van het oude Noord-Europa zoeken. Daarom is de stof na een hoofdstuk over de prehistorie in twee hoofdmoten verdeeld: de mythologie zoals die vooral in de Edda naar voren komt, en het religieuze leven en beleven zoals dit uit onder andere de saga's (familiegeschiedenissen van de immigranten op IJsland) valt af te leiden. De gescheiden behandeling van mythen en religie geeft een overzichtelijk beeld van de oude, overwegend Noord-Germaanse (noordse) cultuur en de grondlijnen van het geloof in de eindtijd van het heidendom.


Winkelprijs € 24,72 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
216.2 - Germaanse, Keltische en Slavische godsdiensten
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
680
Materiaalsoort
ISBN
9789059113985
Taal
Editie / Druk
Tweede druk
Jaar van uitgave
2017
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
384 pagina's
Hoogte
234
Breedte
154
Aantal banden
1
Bestelnummer
2018083069