Communicatie voor Financials / druk 1

Communicatie voor Financials / druk 1

  Mediumsoort
  Boek
  ISBN
  9789001886806
  Verschijningsdatum
  Jaar van uitgave
  2000
  Uitgever
  Noordhoff Uitgevers B.V.
  Bestelnummer
  2019115966
  NUR code
  810

  Uitgeversinformatie

  Communicatie voor Financials is opgebouwd vanuit de learning outcomes die genoemd worden in het Landelijk opleidingsprofiel Finance & Control. Door de opzet kan het ook worden gebruikt door de brede beroepsgroep van de
  financiële functie.
  Voor de hele beroepsgroep geldt dat er belangrijke toekomstige ontwikkelingen spelen. Denk dan aan toenemende automatisering en robotisering. Maar ook aan het geslonken maatschappelijk vertrouwen in financials.
  Beide ontwikkelingen maken dat professionele communicatie steeds belangrijker wordt. Het gaat hierbij om een ruime opvatting van communicatie. Het gaat niet alleen om communicatieve vaardigheden, maar ook om inzicht en houding. Daarom wordt het VIA-concept toegepast.
  Wij gaan ervan uit dat een financial een deskundige en vertrouwenwekkende gesprekspartner wil zijn. En dat lukt naast
  inhoudelijke expertise alleen via communicatie. Inhoud en communicatie zijn dan ook in elkaar vervlochten.
  Het boek onderscheidt zich door:
  • Praktische tips and tools op communicatief gebied.
  • Verdiepende vragen om te leren reflecteren.
  • Cases gebaseerd op ervaringen in de praktijk.
  • Actuele inhoudelij ke materie.
  Dit betekent dat je het boek ook als naslagwerk kunt gebruiken. Zowel tijdens als na je studie.

  Digitale ondersteuning
  Op de website www.communicatievoorfinancials.noordhoff.nl staat aanvullend materiaal, zoals:
  • collegesheets voor docenten
  • diverse formats (bij voorbeeld adviesrapport)
  • links van nuttige websites
  • opdrachten en uitwerkingen
  • verdieping

  Over de auteurs
  Theo de Joode is bedrijfseconoom en heeft diverse financiële functies uitgeoefend bij zowel profit- als non profitorganisaties. Hij is nu als docent verbonden aan de faculteit Business, Finance & Marketing van De Haagse Hogeschool en als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Change Management van De Haagse Hogeschool.
  Bert van der Zaag is registerpsycholoog arbeid en organisatie bij Tau Resources. Hij heeft een
  brede ervaring in de financiële wereld in allerlei adviesopdrachten. Communicatie speelt hierbij vaak een centrale rol.
  Karolijn Burgman is docent Communicatie bij de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Financial Services Management van de Hogeschool Utrecht. Hiervoor heeft zij jarenlang diverse communicatiefuncties bekleed in de profit
  en non-profit sector.