Bijzondere overeenkomsten / druk 5

Bijzondere overeenkomsten / druk 5

  Mediumsoort
  Boek
  ISBN
  9789013151701
  Verschijningsdatum
  Jaar van uitgave
  2000
  Uitgever
  Wolters Kluwer Nederland B.V.
  Bestelnummer
  2019315610
  NUR code
  822

  Uitgeversinformatie

  Deze titel biedt u grondig inzicht in de specifieke regelingen van diverse bijzondere overeenkomsten als koop, huur, agentuur en meer. Ook verhelderen de auteurs de structuur en verhoudingen tussen verschillende overeenkomsten. De titel biedt zo een ongekend compleet en actueel overzicht van bijzondere overeenkomsten. Bijzondere overeenkomsten helpt de lezer een groot aantal bijzondere overeenkomsten te overzien en doorgronden. De titel geldt als de meest recente en meest omvangrijke publicatie over bijzondere overeenkomsten zoals geregeld in boek 7 BW. Een uiterst waardevol overzicht voor studenten en professionals. De titel start met een aantal overeenkomsten die strekken tot overdracht, zoals de koop, de financiëlezekerheidsovereenkomst en de schenking. Vervolgens worden de overeenkomsten tot het verschaffen van genot (huur en pacht) behandeld. Daarna maakt de lezer kennis met bijzondere overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van allerlei aard. Denk hierbij aan opdracht, lastgeving, agentuur, bemiddeling, de reisovereenkomst, geneeskundige behandelingsovereenkomst, betalingstransacties, bewaarneming, aanneming van werk en de personenvennootschap. Tot slot worden enkele niet in bovenstaande categorieën in te passen overeenkomsten belicht, zoals de vaststellingsovereenkomst, de borgtocht en de verzekeringsovereenkomst. Het aantal bijzondere overeenkomsten is talrijk. Nog nooit gaf een publicatie een dermate compleet overzicht als deze uitgave. Naast verheldering van de specifieke regelingen binnen elke bijzondere overeenkomst, biedt de titel ook inzicht in de structuur en de onderlinge verhouding tussen bijzondere overeenkomsten. De focus ligt daarbij op de onderwerpen die het algemene vermogens- en contractenrecht op relevante wijze aanvullen. Denk aan specifieke regels die gelden bij totstandkoming, hoofdverplichtingen en bijkomende verplichtingen van partijen, bijzonderheden bij de niet nakoming en ontbinding of speciale regels ten aanzien van beëindiging van deze overeenkomsten. Deze vijfde druk is volledig voor u geactualiseerd. Zo vindt u de meest recente rechtspraak, literatuur en wetswijzigingen van de laatste drie jaren verwerkt.