Beroep op het mbo : betrokkenen over de responsiviteit van het middelbaar beroepsonderwijs

Beroep op het mbo : betrokkenen over de responsiviteit van het middelbaar beroepsonderwijs

Recensie

In deze publicatie brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau verslag uit van een breed onderzoek over hoe betrokkenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) denken over de wijze waarop het mbo gehoor geeft aan de maatschapppelijke opdracht van eigentijds vakmanschap en duurzame inzetbaarheid van mbo'ers op een veranderende arbeidsmarkt. Het Planbureau beschrijft eerst op een wetenschappelijke correcte wijze de verschillende stappen in de uitvoering van het onderzoek. Nadien presenteren ze de onderzoeksresultaten op een thematische manier. Zo komen onder meer de volgende thema's zeer uitgebreid aan bod: Het borgen van actualiteit en vernieuwing in het mbo, Vaardigheden voor een goede start op de arbeidsmarkt en Langdurige inzetbaarheid en een leven lang leren. Ieder thema is voorzien van duidelijke schema's en tabellen, die de onderzoekresultaten ondersteunen. De onderzoekers concluderen dat het belangrijk is om de actualiteit en vernieuwing vooral via reguliere samenwerking met het bedrijfsleven te borgen en om te zorgen voor kennisdeling tussen bedrijfsleven en docenten. Het onderzoek geeft antwoorden op de vraag hoe het mbo adquaat kan inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt en hoe het leerlingen tools kan geven om blijvend inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt.

Baert K.A.M.C.

Uitgeversinformatie

In 'Beroep op het mbo' komen docenten, leidinggevenden, intermediairs en studenten in het mbo aan het woord over de responsiviteit van het mbo. Onder responsiviteit verstaan we: de mate waarin het mbo adequaat weet in te spelen op veranderingen op de arbeidsmarkt en mbo'ers weet toe te rusten voor een goede start en blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Tegen de achtergrond van een sterk veranderende arbeidsmarktsituatie in het middensegment, onderzocht het Sociaal en Cultureel Planbureau hoe betrokkenen in het mbo de kansen inschatten voor mbo'ers. Het mbo is immers de onderwijssoort die bij uitstek opleidt voor dat middensegment. Welke vaardigheden hebben mbo'ers nodig voor een goede start op de arbeidsmarkt, en welke voor hun verdere loopbaan? Zijn die vaardigheden hetzelfde voor alle sectoren en voor alle niveaus in het mbo? Hoe zorgt het mbo voor actualiteit en innovatie in de opleidingen? Kortom: weet het mbo flexibel in te spelen op veranderende eisen?

Levertijd onbekend

Productspecificaties

Categorie
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
Materiaalsoort
Reeks/Serie
SCP-publicatie, ISSN 1568-1262 ; 2017-17
ISBN
9789037708363
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2017
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
149 pagina's
Hoogte
240
Breedte
171
Aantal banden
1
Bestelnummer
2017331205