Agrarisch natuurbeheer in Nederland / druk 1

Agrarisch natuurbeheer in Nederland / druk 1

Uitgeversinformatie

Ontwikkeling van biodiversiteit zie ik als nieuwe standaard voor de moderne, duurzame landbouw. Het brede overzicht van de kennis en ervaringen in dit boek geeft een stevig houvast. Van harte aanbevolen!
Douwe Hoogland
voorzitter Deskundigenteam Cultuurlandschap, Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit

De kennis in dit boek kan bijdragen aan een ecologisch duurzame landbouw waar boeren een fatsoenlijke boterham verdienen en waar ze met uitgekiend agrarisch natuurbeheer weer gaan zorgen voor zingende veldleeuweriken.
Fred Wouters
directeur Vogelbescherming

Het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer staat er. Nu is de fase van uitvoering begonnen. `Lerend beheren? is daarbij uitgangspunt. Dit boek draagt daar aan bij!
Hugo van de Baan
Interprovinciaal Overleg

Winkelprijs € 36,69 (ex. btw)

Productspecificaties

NUR code
944
Materiaalsoort
ISBN
9789086862818
Editie / Druk
1
Verschijningsdatum
Bestelnummer
2016220640