5D : over onze niet-stoffelijke essentie en de weg door de stof

5D : over onze niet-stoffelijke essentie en de weg door de stof

Recensie

Een nabij-de-dood-ervaring is een ervaring, waarbij het bewustzijn zich losmaakt van het lichaam tijdens een levensbedreigende situatie. Men begint de reis naar het hiernamaals, door de tunnel naar het licht, arriveert in een paradijselijk landschap, kijkt terug op het voorbije leven en komt in contact met lichtgevende gestalten. Op een zeker moment is er een grens, waarbij het besef ontstaat dat het leven nog niet voorbij is; er volgt een terugval in het lichaam. De auteur, een ervaringsdeskundige, geeft context aan de nabij-de-dood-ervaring in drie delen: geloven, ervaren en weten. Deel n geeft een beschrijving van diverse geloofssystemen, waarbij wordt geconcludeerd dat onze Keltisch-Germaanse traditie het meest aansluit bij de ervaring. Het geloof in een oordeel na de dood is import uit het Midden-Oosten. Deel twee gaat in op ervaringen van mensen; niet alleen nabij-de-dood-ervaringen, maar ook rencarnatie en dergelijke. In deel drie worden de inzichten van de moderne fysica gebruikt om te komen tot een verklaringsmodel: het bewustzijn gaat als vormgevend principe aan de materie vooraf. Bevat register. Zeer boeiend vertoog over de relatie van nabij-de-dood-ervaringen met de bevindingen van de moderne fysica. Niet altijd even gemakkelijk, wel uniek in ons taalgebied.

Frans Gerritsen

Uitgeversinformatie

Na 'Onvergankelijk!' dat gaat over wetenschap en filosofie in verband met de nabij-de-dood-ervaring (NDE) en 'Het kleine bijna-bij-de-dood boekje' dat een opstapje naar deze vaak moeilijke materie biedt en tevens ingaat op de begeleiding van ervaarders en de erkenning van hun ervaringen is er nu dit nieuwe boek van Jim van der Heijden.

Hierin laat hij zien dat de stoffelijke mens altijd heeft geweten verbonden te zijn met zijn niet-stoffelijke essentie. In het voorbije anderhalf millennium is bij velen, vooral in de Westerse wereld, dit weten verdrongen door geloof en wetenschap. Die hebben echter niet kunnen voorkomen dat het nooit geheel verdwenen innerlijke weten weer de kop heeft opgestoken. Gesterkt door persoonlijke ervaringen eist het zijn terechte plaats op, trekt een eeuwige lijn door en bevestigt deze.

Bovendien is het in de afgelopen eeuw duidelijk geworden dat de wetenschap die het materialisme omarmde zich op een ander paradigma moet gaan orinteren. Het zoeken naar het steeds kleinere heeft naar een wereld gebracht waarin alle bekende zekerheden en verbanden zijn verdwenen. En het heeft de verwachting ondergraven dat gevonden zou worden dat bewustzijn slechts een bijverschijnsel is. Integendeel, bewustzijn blijkt primair te zijn in een werkelijkheid die ruimte en tijd overstijgt. '5D' vertelt, legt uit en geeft een theorie.

Winkelprijs € 21,06 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
420.14 - Astraal reizen - Uittreden
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
728
Materiaalsoort
ISBN
9789463456500
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2019
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
205 pagina's
Hoogte
210
Breedte
148
Aantal banden
1
Bestelnummer
2019162759