250 jaar Over misdaden en straffen : Cesare Beccaria

250 jaar Over misdaden en straffen : Cesare Beccaria

Recensie

Dit interessante boek gaat over de Italiaanse filosoof Beccaria (1738-1794), de grondlegger van het moderne humane strafrecht (dit in tegenstelling tot de daaraan voorafgaande praktijken uit de middeleeuwen). De belangrijkste publicatie van Beccaria ('Over misdaden en straffen') is in zijn geheel (130 bladzijden) in dit boek opgenomen. Daarvoor wordt ingegaan op het leven van Beccaria zelf, alsmede zijn belangrijkste inspiratoren en principes; dit alles in het licht van het toenmalige strafrecht binnen de toenmalige maatschappij. Als afsluiting van het boek wordt bekeken wat voor impact de gedachten van Beccaria in de eeuwen sindsdien gehad hebben en hoe actueel zijn denkbeelden nog altijd zijn. Tot slot zijn een uitgebreid notenapparaat, een bibliografie en een personenregister opgenomen.

Mr. L.P. Willigenburg

Uitgeversinformatie

Tweehonderdvijftig jaar geleden, in 1764, schreef de Italiaanse filosoof en rechtsgeleerde Cesare Beccaria zijn beruchte traktaat Dei delitti e delle pene (Over misdaden en straffen), een werk dat een enorme impact had op het strafrecht in Europa en Amerika. Toch is Beccaria zo goed als onbekend. Dirk Verhofstadt wil hem opnieuw de plaats geven die hij verdient, namelijk als een van de grootste Verlichtingdenkers uit de geschiedenis. Beccaria heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de humanisering van het strafrecht, door het te ontdoen van willekeur, machtsmisbruik en religieuze dogmas. Hij keerde zich tegen gruwelijke straffen, anonieme beschuldigingen, het folteren van mensen, het bestraffen van hekserij en ander bijgeloof en de doodstraf. Hij zag het belang in van heldere wetten, onafhankelijke rechters en menswaardige gevangenissen en begreep dat een straf niet dient om wraak te nemen, maar om de samenleving te dienen. Wij, die leven in een maatschappij waar wetten en straffen rechtvaardig zijn of dat toch zouden moeten zijn, zijn Beccaria veel dank verschuldigd. Zijn ideen blijven actueel, omdat ze raken aan de basispijlers van onze democratische, open samenleving.


Winkelprijs € 18,34 (ex. btw)

Productspecificaties

Categorie
SISO
390.4 - Wijsbegeerte van het recht - Rechtssociologie - Natuurrecht
Onderwerp / PIM
Leeftijdsgroep
Moeilijkheidsgraad
NUR code
730
Materiaalsoort
ISBN
9789089243140
Taal
Editie / Druk
1
Jaar van uitgave
2014
Verschijningsdatum
Uitvoering boek
Aantal pagina's
303 pagina's
Hoogte
220
Breedte
139
Aantal banden
1
Bestelnummer
2014271651